• Zespół Szkół nr 20

    • Zespół Szkół Nr 20 mieści się w typowej mieszkaniowej dzielnicy, otoczony jest blokami i osiedlem domków jednorodzinnych. Jest to okolica spokojna i bezpieczna. Szkoła dzieli budynek z Gimnazjum Nr 18. Obie placówki mają wspólne wejście, wspólnie korzystają ze stołówki szkolnej, biblioteki, sal gimnastycznych oraz opiekują się terenem wokół szkoły. Budynek ma monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

     W skład Zespołu Szkół Nr 20 wchodzą:

     1. Szkoła Podstawowa nr 65 im.prof. Marii Zduniak.

     2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. prof. Marii Zduniak (realizuje program szkoły podstawowej oraz zajęcia muzyczne).

     3. Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. prof. Marii Zduniak (realizuje zajęcia muzyczne w systemie popołudniowym).

     4.Gimnazjum nr 18

      

      W szkole działa Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Rzecznik Praw Ucznia. Dzieci mają zpewnioną opiekę:

     - pedagogiczną,

     - psychologiczną ,

     - logopedyczną.

      W celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy uczniom oraz rodzicom, współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Policją, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym, Radą Osiedla, MOPS, CARITAS.

      Baza Szkoły:

     - gabinety przedmiotowe ( do zajęć ogólnokształcących i muzycznych),

     - świetlica (osobne sale dla poszczególnych grup wiekowych),

     - sale gimnastyczne( duża i średnia ),

     - sala do gimnastyki korekcyjnej,

     - stołówka (obiady gotowane na miejscu),

     - biblioteka,

     - plac zabaw (część muzyczna i część rekreacyjna).

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 20
   • zsnr20wroc@interia.pl
   • tel. 71 798 68 96 (wew. 100, szkoła muzyczna - wew. 106)
   • ul. Kłodnicka 36 Wrocław 54-218
   • zsnr20wroc@interia.pl
   • Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 wicedyrektor SP 65- wew. 102 wicedyrektor Szkoły Muzycznej - wew. 103 - wicedyrektor Oddziałów Gimnazjalnych- wew. 104
   • Kierownik gospodarczy - wew.113 Kadry - wew. 114 Płace - wew.115 Księgowość - wew. 111 Obiady - wew. 154 Opłaty za instrumenty muzyczne / umowy zerówka - wew. 110 Portiernia - wew. 150
   • Psycholog - wew. 140 Pedagog - wew. 140 Psycholog oddziałów gimnazjalnych - wew. 141 Pielęgniarka - wew. 170
  • Logowanie