• Wyniki Naboru na stanowisko specjalista ds.kadr

    • Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr

      w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu ul. Kłodnicka 36

      

      

      

                W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr, została wybrana Pani Elżbieta Koprowska.

      

     Uzasadnienie dokonanego wyboru:

     Kandydatka spełnia wymogi formalne i merytoryczne wymienione w ogłoszeniu. Posiada wieloletni i nienaganny staż pracy, min. w jednostkach oświatowych. Jest osobą komunikatywną i otwartą na nowe wyzwania.

      

      

      

      

     Wrocław, 20.07.2018r. 

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 20
   • zsnr20wroc@interia.pl
   • tel. 71 798 68 96 (wew. 100, szkoła muzyczna - wew. 106)
   • ul. Kłodnicka 36 Wrocław 54-218
   • zsnr20wroc@interia.pl
   • Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 wicedyrektor SP 65- wew. 102 wicedyrektor Szkoły Muzycznej - wew. 103 - wicedyrektor Oddziałów Gimnazjalnych- wew. 104
   • Kierownik gospodarczy - wew.113 Kadry - wew. 114 Płace - wew.115 Księgowość - wew. 111 Obiady - wew. 154 Opłaty za instrumenty muzyczne / umowy zerówka - wew. 110 Portiernia - wew. 150
   • Psycholog - wew. 140 Pedagog - wew. 140 Psycholog oddziałów gimnazjalnych - wew. 141 Pielęgniarka - wew. 170
  • Logowanie