• Opłaty za obiady

    •  OBIADY SZKOLNE -Abonament- ZS NR 20 i Klasy  III Gimnazjum

     rok .szkolny 2018/2019

      

     Obiady -2018

     5 zł (dwa dania)

     Do zapłaty

     Pażdziernik 2018

     od 01.10.-31.10.18

     2018 abonament miesięczny

                23 dni x 5-115 zł

      Listopad 2018

      -odpisy za każdy dzień nb dziecka zgłoszonego do godz.9.00 -5 zł

      19 dni x 5-95 zł

      Grudzień2018

      02.11.18 i 12.11.18 -obiadów nie ma

      15x 5 zł-75 zł

      

     Ważne!

     Proszę o wypełnienie  Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

     Deklaracja_korzystania_z_obiadow_na_stolowce_szkolnej_2017_2018-1.doc

      

     Proszę o dostarczenie do pokoju A-14 (pokój przy stołówce)bądź zostawić w zaklejonej kopercie na portierni!! - najpóźniej do14.08.2018    -     

     lub na adres :e mail bzwolak2408@wroclawskaedukacja.pl

                                Wykup abonamentu :przelewem na konto bankowe Zespołu Szkół nr 20

     wpłata min.3 dni robocze przed   rozpoczęciem nowego miesiąca(stołowania)

     NUMER KONTA BANKOWEGO Zs Nr 20

     85 1020 5226 0000 6402 0416 6054

     Wpłacamy wyliczoną kwotę tzn. : liczba dni X 5,00 zł= wpłacona kwota

     Odbiór karnetów obiadowych w pokoju-A 14  (przy stołówce szkolnej)

     Zgłoszenia nieobecności przyjmowane  są  na adres e-mailowy :     bzwolak2408@wroclawskaedukacja.pl

     Do godz.9.0.0 lub telefonicznie na nr 71 798 68 96  wew.154

     Odpisy za obiady związane z nieobecnością dziecka, należy zgłaszać z wyprzedzeniem do godz.9.00 !!!!

     Dokonując wpłat przelewów na konto szkoły proszę podać w tytule :za obiady, za jaki miesiąc,

     Imię i nazwisko dziecka oraz klasę

     Bloczki dla klas od 0,I ,II ,III wydawane są wychowawcom klas pierwszego dnia miesiąca do     godz.11.00

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 20
   • zsnr20wroc@interia.pl
   • tel. 71 798 68 96 (wew. 100, szkoła muzyczna - wew. 106)
   • ul. Kłodnicka 36 Wrocław 54-218
   • zsnr20wroc@interia.pl
   • Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 wicedyrektor SP 65- wew. 102 wicedyrektor Szkoły Muzycznej - wew. 103 - wicedyrektor Oddziałów Gimnazjalnych- wew. 104
   • Kierownik gospodarczy - wew.113 Kadry - wew. 114 Płace - wew.115 Księgowość - wew. 111 Obiady - wew. 154 Opłaty za instrumenty muzyczne / umowy zerówka - wew. 110 Portiernia - wew. 150
   • Psycholog - wew. 140 Pedagog - wew. 140 Psycholog oddziałów gimnazjalnych - wew. 141 Pielęgniarka - wew. 170
  • Logowanie