liczba odwiedzin: 234252

Stołówka

Opłaty za obiady

 OBIADY SZKOLNE -Abonament- ZS NR 20 i Klasy  III Gimnazjum

rok .szkolny 2018/2019

 

Obiady -2018

5 zł (dwa dania)

Do zapłaty

Wrzesień 2018

od 04.09.-28.09.18

2018 abonament miesięczny

           19 dni x 5-95 zł

 

 

 

 

 

 

 

Ważne!

Proszę o wypełnienie  Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Deklaracja_korzystania_z_obiadow_na_stolowce_szkolnej_2017_2018-1.doc

 

Proszę o dostarczenie do pokoju A-14 (pokój przy stołówce)bądź zostawić w zaklejonej kopercie na portierni!! - najpóźniej do14.08.2018    -     

lub na adres :e mail bzwolak2408@wroclawskaedukacja.pl

                           Wykup abonamentu :przelewem na konto bankowe Zespołu Szkół nr 20

wpłata min.3 dni robocze przed   rozpoczęciem nowego miesiąca(stołowania)

NUMER KONTA BANKOWEGO ZS Nr 20

85 1020 5226 0000 6402 0416 6054

Wpłacamy wyliczoną kwotę tzn. : liczba dni X 5,00 zł= wpłacona kwota

Odbiór karnetów obiadowych w pokoju-A 14  (przy stołówce szkolnej)

Zgłoszenia nieobecności przyjmowane  są  na adres e-mailowy :     bzwolak2408@wroclawskaedukacja.pl

Do godz.9.0.0 lub telefonicznie na nr 71 798 68 96  wew.154

Odpisy za obiady związane z nieobecnością dziecka, należy zgłaszać z wyprzedzeniem do godz.9.00 !!!!

Dokonując wpłat przelewów na konto szkoły proszę podać w tytule :za obiady, za jaki miesiąc,

Imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Bloczki dla klas od 0,I ,II ,III wydawane są wychowawcom klas pierwszego dnia miesiąca do     godz.11.00

 

 

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 20
    ul. Kłodnicka 36
    Wrocław 54-218
  • tel. 71 798 68 96 (wew. 100, szkoła muzyczna - wew. 106)

Galeria zdjęć