liczba odwiedzin: 173425

Stołówka

Opłaty za obiady

 

Grudzień 2017 - abonament miesięczny - ( 16 dni x 5,00zł) = 80zł od 01.12.2017

Wykup abonamentu :przelewem na konto bankowe Zespołu Szkół nr 20

                       -wpłata min.2 dni robocze przed rozpoczęciem stołowania

NUMER KONTA BANKOWEGO

85 1020 5226 0000 6402 0416 6054

 

 OBIADY SZKOLNE -Abonament- ZS NR 20 i Klasy II i III Gimnazjum – rok .szkolny 2018

Obiady -2018

5 zł (dwa dania)

Do zapłaty

Styczeń

2018 abonament miesięczny

(12dni X 5 zł)          =60 zł

od 02.01.2018

Luty

2018 abonament miesięczny

(20 dni X 5,00 zł)  =100

 od 01.02.2018

 Marzec

2018 abonament miesięczny

(20 dni X 5,00zł)   =100

od 01.03.2018

Kwiecień

2018 abonament miesięczny

(19 dni X 5,00 zł)   =95

od 04.04.2018

Maj

2018 abonament miesięczny

(19 dni X 5,00 zł) =95

od 04.05.2018

Czerwiec

2018 abonament miesięczny

(14 dni X5 zł)         =70

od 04.06.2018

          Wykup abonamentu :przelewem na konto bankowe Zespołu Szkół nr 20

                       -wpłata min.2 dni robocze przed rozpoczęciem stołowania

NUMER KONTA BANKOWEGO

85 1020 5226 0000 6402 0416 6054

Wpłacamy wyliczoną kwotę tzn. : liczba dni X 5,00 zł= wpłacona kwota

Odbiór karnetów obiadowych w pokoju-A 14  (przy stołówce szkolnej)

Zgłoszenia nieobecności przyjmowane  są  na adres e-mailowy :     bzwolak2408@wroclawskaedukacja.pl

Do godz.9.0.0 lub telefonicznie na nr 71 798 68 96  wew.154

Odpisy za obiady związane z nieobecnością dziecka, należy zgłaszać z wyprzedzeniem do godz.9.00

Dokonując wpłat przelewów na konto szkoły proszę podać w tytule :za obiady, za jaki miesiąc,

Imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Bloczki dla klas od 0,I ,II ,III wydawane są wychowawcom klas pierwszego dnia miesiąca do     godz.11.00

Bloczki dla uczniów klas starszych będą wydawane w pokoju A -14.(pokój przy stołówce)

 

 

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 20
    ul. Kłodnicka 36
    Wrocław 54-218
  • tel. 71 798 68 96 (wew. 100, szkoła muzyczna - wew. 106)

Galeria zdjęć