liczba odwiedzin: 234234

Oddziały Gimazjalne

PSYCHOLOG

Psycholog Katarzyna Bartak – Surówka przyjmuje w gabinecie D1.

Godziny pracy:

Wtorek: 8:30-15:00

Środa: 11:30-15:30

Czwartek: 11:30-15:30

Piątek: 8:30-12:00


                          „Piekło depresji polega na utracie nadziei”
 

Antoni Kępiński, „Melancholia”

 

  23 lutego 2018r.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

 

- depresja dotyka nawet co trzeciego nastolatka

- dwukrotnie częściej chorują na nią dziewczynki niż chłopcy

Objawy depresji:

- długotrwałe obniżenie nastroju

- mogą nasilić się zachowania agresywne, destrukcyjne, autodestrukcyjne (na przykład samookaleczanie) i buntownicze

- wzrasta drażliwość

- zaburzenia koncentracji uwagi i trudności z zapamiętywaniem

- opuszczenie się w nauce, zaprzestanie odrabiania lekcji

- niechęć do chodzenia do szkoły

- w skrajnych przypadkach niechęć do wychodzenia z domu lub nawet pokoju

- przeżywanie silnego lęku i napięcia

- ucieczka w komputer

- długotrwałe poczucie smutku i niezrozumienia powoduje, że dzieci doświadczające depresji wycofują się z kontaktów międzyludzkich

- zmniejszenie apetytu

- trudności ze snem

- myśli samobójcze

JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ/AŚ POWYŻSZE OBJAWY U SIEBIE LUB KOGOŚ ZE SWOJEGO OTOCZENIA, ZGŁOŚ TO PSYCHOLOGOWI LUB INNEJ OSOBIE DOROSŁEJ.

 

 

Psycholog Katarzyna Bartak-Surówka

 

 


ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

Internet jest przestrzenią, w której młodzież w wieku szkolnym przejawia bardzo dużą aktywność. Ważne, aby udzielać młodym osobom wskazówek, jak należy zachowywać się w sieci.

Brak należytej ostrożności w sieci może być dla dziecka równie niebezpieczny, jak brak ostrożności w prawdziwym życiu. Zachęcam do opracowania wspólnie z dzieckiem zestawu zasad dotyczących korzystania z komputera i Internetu.

Wskazówki dla rodzica:

- Interesuj się na czym dokładnie polega aktywność Twojego dziecka w Internecie, w co gra Twoje dziecko i czy jest to dla niego odpowiednie. Porozmawiaj z nim o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

- Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią.

- Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść ujawnienie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru telefonu i nie przesyłało zdjęć.

- Zapoznaj dziecko z netykietą – zasadami dobrego zachowania w Internecie. Przypominaj mu o zasadach dobrego wychowania. W Internecie, podobnie jak w każdej dziedzinie naszego życia obowiązują reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa, itp. Twoje dziecko powinno je znać.

Rozmawiaj z dzieckiem o sposobach i formach komunikowania się z innymi poprzez komunikatory. Uczul dziecko, że każdą formę agresji słownej, ubliżania, wyśmiewania ma prawo zgłosić, gdyż jest to cyberprzemoc.

- Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera (np. z powodu grania zaniedbuje obowiązki domowe i szkolne, zmniejsza ilość snu na rzecz używania komputera, miewa huśtawki nastroju, uczucie ciągłego rozdrażnienia).

Obserwuj zachowanie dziecka w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Należy również wspomnieć o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

- Warto ustalić wspólnie z dzieckiem ramy czasowe korzystania z komputera / Internetu, dziecko potrzebuje rozsądnych granic, które dorośli pomogą mu je postawić.

 

 

 

Opracowała psycholog Katarzyna Bartak-Surówka

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 20
    ul. Kłodnicka 36
    Wrocław 54-218
  • tel. 71 798 68 96 (wew. 100, szkoła muzyczna - wew. 106)

Galeria zdjęć