• PSYCHOLOG

    • Psycholog Katarzyna Bartak – Surówka przyjmuje w gabinecie D1.

     Godziny pracy:

     Wtorek: 8:30-15:00

     Środa: 11:30-15:30

     Czwartek: 11:30-15:30

     Piątek: 8:30-12:00


                               „Piekło depresji polega na utracie nadziei”
      

     Antoni Kępiński, „Melancholia”

      

       23 lutego 2018r.

     Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

      

     - depresja dotyka nawet co trzeciego nastolatka

     - dwukrotnie częściej chorują na nią dziewczynki niż chłopcy

     Objawy depresji:

     - długotrwałe obniżenie nastroju

     - mogą nasilić się zachowania agresywne, destrukcyjne, autodestrukcyjne (na przykład samookaleczanie) i buntownicze

     - wzrasta drażliwość

     - zaburzenia koncentracji uwagi i trudności z zapamiętywaniem

     - opuszczenie się w nauce, zaprzestanie odrabiania lekcji

     - niechęć do chodzenia do szkoły

     - w skrajnych przypadkach niechęć do wychodzenia z domu lub nawet pokoju

     - przeżywanie silnego lęku i napięcia

     - ucieczka w komputer

     - długotrwałe poczucie smutku i niezrozumienia powoduje, że dzieci doświadczające depresji wycofują się z kontaktów międzyludzkich

     - zmniejszenie apetytu

     - trudności ze snem

     - myśli samobójcze

     JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ/AŚ POWYŻSZE OBJAWY U SIEBIE LUB KOGOŚ ZE SWOJEGO OTOCZENIA, ZGŁOŚ TO PSYCHOLOGOWI LUB INNEJ OSOBIE DOROSŁEJ.

      

      

     Psycholog Katarzyna Bartak-Surówka

      

      


     ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

     Internet jest przestrzenią, w której młodzież w wieku szkolnym przejawia bardzo dużą aktywność. Ważne, aby udzielać młodym osobom wskazówek, jak należy zachowywać się w sieci.

     Brak należytej ostrożności w sieci może być dla dziecka równie niebezpieczny, jak brak ostrożności w prawdziwym życiu. Zachęcam do opracowania wspólnie z dzieckiem zestawu zasad dotyczących korzystania z komputera i Internetu.

     Wskazówki dla rodzica:

     - Interesuj się na czym dokładnie polega aktywność Twojego dziecka w Internecie, w co gra Twoje dziecko i czy jest to dla niego odpowiednie. Porozmawiaj z nim o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

     - Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią.

     - Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść ujawnienie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru telefonu i nie przesyłało zdjęć.

     - Zapoznaj dziecko z netykietą – zasadami dobrego zachowania w Internecie. Przypominaj mu o zasadach dobrego wychowania. W Internecie, podobnie jak w każdej dziedzinie naszego życia obowiązują reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa, itp. Twoje dziecko powinno je znać.

     Rozmawiaj z dzieckiem o sposobach i formach komunikowania się z innymi poprzez komunikatory. Uczul dziecko, że każdą formę agresji słownej, ubliżania, wyśmiewania ma prawo zgłosić, gdyż jest to cyberprzemoc.

     - Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera (np. z powodu grania zaniedbuje obowiązki domowe i szkolne, zmniejsza ilość snu na rzecz używania komputera, miewa huśtawki nastroju, uczucie ciągłego rozdrażnienia).

     Obserwuj zachowanie dziecka w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Należy również wspomnieć o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

     - Warto ustalić wspólnie z dzieckiem ramy czasowe korzystania z komputera / Internetu, dziecko potrzebuje rozsądnych granic, które dorośli pomogą mu je postawić.

      

      

      

     Opracowała psycholog Katarzyna Bartak-Surówka

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 20
   • zsnr20wroc@interia.pl
   • tel. 71 798 68 96 (wew. 100, szkoła muzyczna - wew. 106)
   • ul. Kłodnicka 36 Wrocław 54-218
   • zsnr20wroc@interia.pl
   • Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 wicedyrektor SP 65- wew. 102 wicedyrektor Szkoły Muzycznej - wew. 103 - wicedyrektor Oddziałów Gimnazjalnych- wew. 104
   • Kierownik gospodarczy - wew.113 Kadry - wew. 114 Płace - wew.115 Księgowość - wew. 111 Obiady - wew. 154 Opłaty za instrumenty muzyczne / umowy zerówka - wew. 110 Portiernia - wew. 150
   • Psycholog - wew. 140 Pedagog - wew. 140 Psycholog oddziałów gimnazjalnych - wew. 141 Pielęgniarka - wew. 170
  • Logowanie